MIEJSCA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w wersji online na żywo w zamkniętej grupie na Facebooku.